Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

img

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΕΥ ΖΗΝ

http://eyzin.minedu.gov.gr/

Εθνικοί διατροφικοί οδηγοί

http://www.diatrofikoiodigoi.gr/

ΑΝΑΣΑ: Υποστήριξη ατόμων που πάσχουν από διατροφικές διαταραχές

https://www.anasa.com.gr/

Εκπαιδευτικό υλικό Υπουργείου Παιδείας Κύπρου

http://www.pi.ac.cy/pi/index.php?option=com_content&view=article&id=1079&Itemid=429&lang=el

Εκπαιδευτικό υλικό Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

http://research.pe.uth.gr/nutrition/

Εκπαιδευτικό υλικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης: On the farm

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/87b9b135-6aab-4324-90e4-a25e8313ff0f

Εκπαιδευτικό υλικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Μικρό χωράφι

https://ec.europa.eu/agriculture/teachers-pack/index_el