Τοπικό δίκτυο για το γάλα

Τοπικό δίκτυο για το γάλα

img

Το Τοπικό Θεματικό Δίκτυο «Ελληνικό γάλα… από τη φάρμα στο ποτήρι» σχεδιάστηκε από το Ινστιτούτο Ελληνικού Γάλακτος και τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2018-19. Το Δίκτυο θα λειτουργήσει με βάση την Υπουργική Απόφαση 127261/Γ7/28-11-2006 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων περί θεματικών Δικτύων.

Βασική του επιδίωξή του είναι η συγκρότηση ενός τοπικού δικτύου σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων) που θα υλοποιήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου Ελληνικού Γάλακτος με τους ακόλουθους στόχους:

  • να αποκτήσουν οι μαθητές βασικές γνώσεις που αφορούν στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, γνώσεις που αφορούν στη σύστασή τους, τα οφέλη από την κατανάλωσή τους αλλά και τον τρόπο παραγωγής τους
  • να γίνουν οι μαθητές υπεύθυνοι καταναλωτές αποκτώντας γνώσεις και δεξιότητες επιλογής και συντήρησης των γαλακτοκομικών προϊόντων
  • να γνωρίσουν οι μαθητές το επάγγελμα του αγελαδοτρόφου και να αντιληφθούν σύγχρονες προσεγγίσεις που το καθιστούν ελκυστικό και προσοδοφόρο