Εθνικές δράσεις

Εθνικές δράσεις

img

Το Ινστιτούτο Ελληνικού Γάλακτος σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών θα συγκροτήσει Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Σχολείων με τίτλο «Ελληνικό γάλα… από τη φάρμα στο σχολείο». Το Δίκτυο αυτό θα σχεδιαστεί στη διάρκεια του τρέχοντος σχολικού έτους (2018-19) και θα λειτουργήσει το σχολικό έτος 2019-2020.