Έχετε απορίες;

Στείλτε μήνυμα στο info@ellinikogala.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ»

Η «Παιδεία Γάλακτος» είναι μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Ελληνικού Γάλακτος που στοχεύει:

  • στην προώθηση της γαλακτοκομίας
  • στην προώθηση της αγωγής υγείας στους Έλληνες καταναλωτές με έμφαση στα οφέλη που προκύπτουν από την κατανάλωση γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων
  • στη γνωριμία των καταναλωτών στην Ελλάδα και το εξωτερικό με τα ελληνικά γαλακτοκομικά προϊόντα
  • στη δια βίου εκπαίδευση και μάθηση των Ελλήνων γαλακτοπαραγωγών
  • στην ανάδειξη των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων του ελληνικού γάλακτος
A

Aγωγή καταναλωτή

O

Oφέλη κατανάλωσης γάλακτος

Γ

Γαλακτοκομία

E

Eλληνικό γάλα

Οι Συντελεστές

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ελληνικό γάλα… από τη φάρμα στο ποτήρι» είναι αποτέλεσμα συνεργασίας του ιδιωτικού (Ινστιτούτο Ελληνικού Γάλακτος) και του δημόσιου τομέα (εκπαίδευση) και για την υλοποίησή της συνεργάστηκαν εκπαιδευτικοί, γεωπόνοι, κτηνίατροι, αγελαδοτρόφοι, ιατροί, διατολόγοι, γεωργοί κλπ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΙΑ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ

ΙΑΤΡΙΚΗ

Βίντεο

Ice cream, μια ταινία μικρού μήκους για τη διαφορετικότητα

Ice cream, μια ταινία μικρού μήκους για τη διαφορετικότητα

Anytime is ice cream time, animation

Ice Cream | Kahaan, μικρού μήκους

Το μεγάλο κανόνι

Δόκτωρ Ζι-Βέγγος

«Λαός και Κολωνάκι», ο γαλατάς