Τηλεφωνήστε μας

2321068363 - 2321068301

Μέλη

Μέλη

  1. Βαλεργάκης Γεώργιος – (Επίκουρος Καθηγητής Τμ. Κτηνιατρικής, ΑΠΘ)
  2. Γεωργιάδης Παναγιώτης – (Κτηνίατρος ΑΠΘ – Ταμίας ΙΕΓ)
  3. Καλογερούδης Ιωάννης – (Διευθυντής ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. ΑΕ)
  4. Κοτσαμπάσης Γεώργιος – (Χημικός Μηχανικός – Διαχειριστής ΙΕΓ)
  5. Μέγκλας Χρήστος – (Γεωπόνος, Πρόεδρος ΕΒΕΣ)
  6. Μηλιούδης Σταμάτης – (Γεωπόνος)
  7. Μπαντής Αθανάσιος – (Γεωπόνος)
  8. Τσινάβος Παναγιώτης – (Χημικός, Πρόεδρος & Δ.Σ. Κρι Κρι ΑΕ – Αν. Διαχειριστής ΙΕΓ)
  9. Τσινάβου Χαρά – (Νομικός – Γραμματέας ΙΕΓ)
  10. Φιλιππίδης Σοφοκλής – ( Αγελαδοτρόφος)