Τηλεφωνήστε μας

2321068363 - 2321068301

Για το σχολείο

Για το σχολείο

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ελληνικό γάλα… από τη φάρμα στο ποτήρι», σχεδιάστηκε από το Ινστιτούτο Ελληνικού Γάλακτος με σκοπό να προσφέρει στην εκπαιδευτική κοινότητα υποστηρικτικό υλικό και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για το γάλα, τα προϊόντα του και την αγελαδοτροφία.

Οι δραστηριότητες αυτές βασίζονται στις αρχές της διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης εμπλέκοντας όλα τα γνωστικά αντικείμενα του ωρολογίου προγράμματος και στις αρχές της βιωματικής μάθησης αξιοποιώντας ποικιλία εκπαιδευτικών εργαλείων που κάνουν τη μαθησιακή διαδικασία ελκυστική και ταυτόχρονα αποτελεσματική.

Στόχοι του εκπαιδευτικού αυτού υλικού είναι:

  • να αποκτήσουν αρχικά οι μαθητές βασικές γνώσεις που αφορούν στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, γνώσεις που αφορούν στη σύστασή τους, τα οφέλη από την κατανάλωσή τους αλλά και τον τρόπο παραγωγής τους
  • να γίνουν οι μαθητές υπεύθυνοι καταναλωτές αποκτώντας γνώσεις και δεξιότητες επιλογής και συντήρησης των γαλακτοκομικών προϊόντων
  • να γνωρίσουν οι μαθητές το επάγγελμα του αγελαδοτρόφου και να αντιληφθούν σύγχρονες προσεγγίσεις που το καθιστούν ελκυστικό και προσοδοφόρο

Το εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να αξιοποιηθεί από μαθητές της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είτε στο πλαίσιο μιας εκπαιδευτικής επίσκεψης στις εγκαταστάσεις μιας γαλακτοβιομηχανίας είτε στο πλαίσιο ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος αγωγής υγείας (για το γάλα), αγωγής καταναλωτή ή επαγγελματικού προσανατολισμού.

Οι δραστηριότητες του προγράμματος είναι χωρισμένες για χρηστικούς λόγους σε πέντε θεματικές ενότητες:

  • Το γάλα
  • Αγωγή Καταναλωτή
  • Το γιαούρτι
  • Αγελαδοτροφία
  • Το παγωτό

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος:

http://www.ellinikogala.gr/schools/