Τηλεφωνήστε μας

2321068363 - 2321068301

Σταβλισμός Βοοειδών

Σταβλισμός βοοειδών

Δ. Σταβλισμός γαλουχούμενων μοσχαριών

Ο σταβλισμός των γαλουχούμενων μοσχαριών μπορεί να είναι ατομικός ή ομαδικός. Αμφότερα τα συστήματα μπορούν να είναι πολύ αποτελεσματικά, εφόσον τηρούνται οι σωστές αρχές εφαρμογής τους. Πρέπει να τονιστεί ότι κατά τη χρονική περίοδο της γαλουχίας εμφανίζεται η υψηλότερη νοσηρότητα και θνησιμότητα από όλες τις άλλες περιόδους της ζωής των βοοειδών.

1) Ατομικός σταβλισμός γαλουχούμενων μοσχαριών.

Ο ατομικός σταβλισμός των γαλουχούμενων μοσχαριών παρουσιάζει το σημαντικό πλεονέκτημα της εύκολης παρακολούθησης των ζώων και της δυνατότητας που παρέχει για έγκαιρη διάγνωση των διάφορων παθολογικών καταστάσεων. Είναι όμως, αντίθετα, πολύ απαιτητικός σε χρόνο και ένταση εργασίας (χορήγηση τροφής, καθαριότητα).

Τα μοσχάρια μπορούν να σταβλισθούν:

α) Σε κλειστά ή ανοικτά κτίρια, είτε σε υπερυψωμένα ατομικά κλουβιά με σχαρωτό δάπεδο, είτε σε ατομικά κελιά με άφθονη στρωμνή. Οι διαστάσεις τους πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,0 x 1,7 m, εφόσον πρόκειται για μοσχάρια φυλής Holstein και εκτρέφονται σ’ αυτά μέχρι την ηλικία των 8 εβδομάδων, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεγαλύτερες διαστάσεις, 1,2 x 2,4 m, χρησιμοποιούνται συνηθέστερα στη Β. Αμερική. Κλουβιά και κελιά μπορεί να είναι κατασκευασμένα από ξύλο, μέταλλο, σκληρό πλαστικό ή απλά διευθετημένα με συρμάτινα χωρίσματα. Πρέπει να προτιμάται υλικό που είναι εύκολο να καθαριστεί και να απολυμανθεί. Σε κάθε περίπτωση, για να διατηρηθούν υγιεινές οι συνθήκες εκτροφής, τα κτίρια πρέπει να έχουν τον κατάλληλο αερισμό και να καθαρίζονται καθημερινά. Κλουβιά και κελιά πρέπει να αποσυναρμολογούνται και να απολυμαίνονται πριν χρησιμοποιηθούν ξανά, μετά τον κύκλο γαλουχίας κάθε μοσχαριού.

Υπερυψωμένα ατομικά κλουβιά με σχαρωτό δάπεδο, για γαλουχούμενα μοσχάρια. Υπόστεγο με αποτελεσματικό φυσικό αερισμό.

Ατομικά κελιά για γαλουχούμενα μοσχάρια με μεταλλικά και ξύλινα χωρίσματα.

Ατομικά κελιά για γαλουχούμενα μοσχάρια με πλαστικά χωρίσματα.

Ατομικά κελιά για γαλουχούμενα μοσχάρια διευθετημένα με συρμάτινα χωρίσματα.

β) Σε υπαίθριες κινητές καλύβες, οι οποίες από υγειονομικής απόψεως παρέχουν τις καλύτερες συνθήκες διαβίωσης στα γαλουχούμενα μοσχάρια αλλά κάνουν το καθημερινό έργο περιποίησής τους από το προσωπικό ιδιαίτερα επίπονες, ειδικά στις μεγαλύτερες σε μέγεθος εκτροφές. Οι καλύβες είναι συνήθως κατασκευασμένες από σκληρό πλαστικό ειδικής σύνθεσης για να προστατεύει τα ζώα από την ηλιακή ακτινοβολία.

Υπαίθριες κινητές καλύβες από πλαστικό, για γαλουχούμενα μοσχάρια.

Αυτοσχέδιες υπαίθριες κινητές καλύβες για γαλουχούμενα μοσχάρια.

Οι διαστάσεις τους είναι αντίστοιχες με εκείνες των κλουβιών/κελιών που αναφέρθηκαν παραπάνω. Η έκθεση των ζώων στις επικρατούσες καιρικές συνθήκες δεν αποτελεί πρόβλημα εφόσον διατρέφονται σωστά και έχουν άφθονη στρωμνή το χειμώνα και σκιά το καλοκαίρι. Οι καλύβες πρέπει να απολυμαίνονται μεταξύ της εκτροφής δύο μοσχαριών και μπορούν να μεταφέρονται σε διαφορετικό κάθε φορά σημείο της εκτροφής, όπου υπάρχει μικρότερο μικροβιακό φορτίο.

Υπαίθριες κινητές καλύβες από πλαστικό για γαλουχούμενα μοσχάρια, κάτω από δίχτυα σκίασης, την θερινή περίοδο.

Αυτοσχέδιο κατάλυμα για γαλουχούμενα μοσχάρια, κάτω από δίχτυ σκίασης, την θερινή περίοδο.

2) Ομαδικός σταβλισμός γαλουχούμενων μοσχαριών.

Ο ομαδικός σταβλισμός των γαλουχούμενων μοσχαριών έχει αναλογικά μικρότερες απαιτήσεις για εργασία (δυνατότητα εκμηχάνισης), απαιτεί όμως συστηματική παρακολούθηση των ζώων για την έγκαιρη διάγνωση των παθολογικών καταστάσεων. Τα ζώα τοποθετούνται σε κλειστά ή ανοικτά κτίρια, τα οποία πρέπει να έχουν πολύ καλό αερισμό. Υπάρχουν δύο εναλλακτικές μέθοδοι:

α) Σταβλισμός σε μικρές ομάδες 4-6 μοσχαριών. Τα ζώα τοποθετούνται σε κελιά με άφθονη στρωμνή (άχυρο) και έχουν στη διάθεσή τους συνολικά 2,5 m2 το καθένα (εικόνα 34). Συνήθως υπάρχει στο χώρο σίτισής τους διάδρομος από σκυρόδεμα πλάτους 1,0-1,5 m. Εναλλακτικά, ο χώρος μπορεί να είναι ημι-υπαίθριος (προαύλιο μεταξύ του χώρου ανάπαυσης και του χώρου σίτισης, 2,0-2,5 m2 ανά μοσχάρι).

β) Σταβλισμός σε μεγάλες ομάδες 15-20 μοσχαριών. Τα ζώα τοποθετούνται σε κελιά με άφθονη στρωμνή (άχυρο) και έχουν στη διάθεσή τους συνολικά 2,5-3,0 m2 το καθένα. Το σύστημα αυτό συνδυάζεται με τη χρήση συσκευής αυτόματης διανομής του γάλατος, ο χώρος γύρω από την οποία είναι κατάλληλα διαμορφωμένος.

Ομαδικός σταβλισμός γαλουχούμενων μοσχαριών σε μικρές ομάδες.

Ομαδικός σταβλισμός γαλουχούμενων μοσχαριών σε μεγάλες ομάδες με αυτόματο σύστημα παροχής γάλατος.

Ανεξάρτητα από την επιλογή του συστήματος σταβλισμού (ατομικός ή ομαδικός) ο απαιτούμενος όγκος κτιρίου για τα γαλουχούμενα μοσχάρια είναι 10 m3, συνεπώς το μέσο ύψος των κτιρίων πρέπει να είναι τουλάχιστον 4 m. Για τον σωστό αερισμό τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν και δυναμικά συστήματα αερισμού.

Ουσιαστική παράμετρο για τον επιτυχή σταβλισμό των γαλουχούμενων μοσχαριών αποτελεί ο υπολογισμός, ανεξαρτήτως συστήματος, του αριθμού των απαιτούμενων «θέσεων». Όπως έχει ήδη αναφερθεί, καθώς οι τοκετοί δεν κατανέμονται συνήθως ομοιόμορφα κατά τη διάρκεια του έτους, πρέπει να προβλεφθεί αριθμός «θέσεων γαλουχίας» κατά 40% μεγαλύτερος από τον μέσο όρο για να αποφευχθεί η υπερφόρτιση του στάβλου και οι κακές συνθήκες υγιεινής. Επιπλέον, πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη και για εναλλακτικούς χώρους σταβλισμού των γαλουχούμενων μόσχων, για την ετήσια εφαρμογή “υγειονομικού κενού” στο βασικό χώρο σταβλισμού.

Πηγές φωτογραφιών:
Οι πηγές των φωτογραφιών είναι από τα περιοδικά: α) Hoard’s Dairyman και β) Production Laitiere Moderne (PLM) και από το βιβλίο PENN STATE HOUSING PLANS FOR MILKING AND SPECIAL-NEED COWS (NRAES-200).