Τηλεφωνήστε μας

2321068363 - 2321068301

Σταβλισμός Βοοειδών

Σταβλισμός βοοειδών

Γ. Σταβλισμός σε ξηρή περίοδο

Οι αγελάδες σε ξηρή περίοδο, όπως και εκείνες σε γαλακτοπαραγωγή, σταβλίζονται ομαδικά με το σύστημα του «ελεύθερου σταβλισμού», στις δύο βασικές παραλλαγές του, α) με ενιαίο χώρο ανάπαυσης και β) με ατομικές θέσεις ανάπαυσης. Η φιλοσοφία σχεδιασμού και οι προδιαγραφές είναι όμοιες με εκείνες που περιγράφηκαν για τις αγελάδες σε γαλακτοπαραγωγή. Αξιοσημείωτες εξαιρέσεις αποτελούν, η διαθέσιμη επιφάνεια ανάπαυσης ανά αγελάδα (13,5 m2) και το πλάτος των ατομικών θέσεων ανάπαυσης (1,35 m), αντίστοιχα. Στόχος είναι η μεγιστοποίηση της παρεχόμενης άνεσης και η ελαχιστοποίηση της καταπόνησης των ζώων, κατά τη διάρκεια αυτής της πολύ κρίσιμης από διαχειριστική άποψη, χρονικής περιόδου. Γενικά, θεωρείται ότι ο ενιαίος χώρος ανάπαυσης είναι προτιμότερος από άποψη ευζωίας αλλά και οι ατομικές θέσεις μπορούν να είναι εξίσου αποτελεσματικές.

Ουσιαστική παράμετρο για τον επιτυχή σταβλισμό των αγελάδων κατά την ξηρή περίοδο αποτελεί ο υπολογισμός, ανεξαρτήτως συστήματος, του αριθμού των απαιτούμενων «θέσεων». Κατά μέσο όρο, κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους, για κάθε 85 αγελάδες σε γαλακτοπαραγωγή υπάρχουν 15 αγελάδες σε ξηρή περίοδο. Η πρόβλεψη όμως για 15 «θέσεις» αποτελεί σημαντικό διαχειριστικό λάθος. Θα ήταν σωστή μόνο εφόσον η κατανομή των τοκετών ήταν ομοιόμορφη σε όλη τη διάρκεια του έτους, γεγονός που δεν συμβαίνει ποτέ (π.χ. η γονιμότητα των ζώων είναι μειωμένη κατά τους θερινούς μήνες λόγω θερμικής καταπόνησης και στη συνέχεια, την περίοδο Νοεμβρίου – Ιανουαρίου βελτιώνεται σημαντικά). Έτσι, κάποιους μήνες του έτους ο αριθμός των αγελάδων σε ξηρή περίοδο είναι μικρότερος των 15 και κάποιους μήνες πολύ μεγαλύτερος. Η σύσταση είναι να προβλέπονται 40% περισσότερες «θέσεις» από το μέσο όρο. Φυσικά, σε κάποιες περιόδους ο χώρος θα «φαίνεται άδειος» αλλά η φόρτιση θα είναι κανονική στις πλέον απαιτητικές περιόδους. Με δεδομένη την τεράστια σημασία της ξηρής περιόδου για την υγεία και την παραγωγικότητα των αγελάδων κατά την επερχόμενη γαλακτική περίοδο, η επένδυση αυτή κρίνεται απόλυτα απαραίτητη.

Ακόμα και αν προκριθεί διαχειριστικά ο διαχωρισμός των αγελάδων σε δύο ομάδες, τα χαρακτηριστικά του χώρου σταβλισμού παραμένουν τα ίδια. Εντελώς απαραίτητη για τα ζώα αυτά κρίνεται η ύπαρξη προαυλίου για την επαρκή άσκησή τους, εξασφαλίζοντας τους κανόνες υγιεινής όπως έχουν ήδη περιγραφεί. Ταυτόχρονα, πρέπει να υπάρχουν ειδικά κελιά τοκετού (τουλάχιστον 2 ανά 100 εκτρεφόμενες αγελάδες), στα οποία πρέπει να οδηγούνται τα ζώα λίγο πριν γεννήσουν. Αυτά πρέπει να έχουν επιφάνεια 12-16 m2, αντιολισθητικό δάπεδο με άφθονη στρωμνή (που ανανεώνεται μετά από κάθε τοκετό) και από τα οποία να υπάρχει οπτική επαφή με την υπόλοιπη αγέλη.

Πηγές φωτογραφιών:
Οι πηγές των φωτογραφιών είναι από τα περιοδικά: α) Hoard’s Dairyman και β) Production Laitiere Moderne (PLM) και από το βιβλίο PENN STATE HOUSING PLANS FOR MILKING AND SPECIAL-NEED COWS (NRAES-200).