Τηλεφωνήστε μας

2321068363 - 2321068301

Ισορροπημένα και ορθολογικά σιτηρέσια

Ισορροπημένα και ορθολογικά σιτηρέσια

Συμπέρασμα

Η διατροφή των βοοειδών στις σύγχρονες εκτροφές δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται αποσπασματικά και να στηρίζεται στην επιφανειακή και εμπειρική προσέγγιση που ακολουθείται μέχρι σήμερα. Στόχος πρέπει να είναι η υψηλή παραγωγικότητα και συνακόλουθα, το υψηλό επίπεδο υγείας και ευζωίας των ζώων. Αυτό απαιτεί τη συστηματική προσέγγιση του προβλήματος και το επιβάλλει η δύσκολη οικονομική συγκυρία και οι αντιλήψεις των καταναλωτών. Ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα διατροφής περιλαμβάνει ισορροπημένα και ορθολογικά σιτηρέσια για όλες τις κατηγορίες βοοειδών που εκτρέφονται. Συνδυάζει αρμονικά την επιστημονική γνώση με την πρακτική εφαρμογή και μπορεί να προκύψει μόνο από την ειλικρινή και συνεχή συνεργασία των κτηνοτρόφων με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους.