Δελτίο Τύπου για την ημερίδα του Ινστιτούτου Ελληνικού Γάλακτος